Retreats

Några gånger på år har vi längre events där vi ses antingen online eller fysiskt för att komma närmare varandra och tillämpa kursen tillsammans.