Att vara fel

Att vara fel

  • egots tankar om att göra fel, vara fel, betala, straffas, dö och leva ensam i evighet
  • att projicera på en annan att attackera mig
  • villighet att se mörkret och överlämna till Helige Ande
  • förlåta och låta det bli ogjort

 

Att vara fel


Han har tolkat avtalet annorlunda än mig

Samarbetet kommer inte att fortsätta. Han ser mig som förövare. Upplever att jag har svikit honom och allt förtroende är borta. Jag känner skam, skuld, att jag är fel och ska betala, straffas och uteslutas, talas illa om, dö och vara ensam i evighet. Egots eviga ramsa som springer runt i mitt huvud som en hamsterhjul. Känner det som om jag trampar vatten. Jag ser att jag inte förstår. 

Jag förstår inte hur det kunde bli så fel. Lägger skulden ömsom på mig ömsom på honom. Ser att alla beskyllningar separerar oss från varandra. Ser att de runt oss; vänner, kunder, samarbetspartners också separeras i olika läger om vem som håller med vem.

Lämnar över mörker i veckor – friden kommer och går. Svallvågor sköljer igenom mig av förakt, förtvivlan, hat, sorg, förvirring, överlämnande. Tvivel. Tillit. Friden kommer nog. 

Har han rätt? Har jag rätt? Spelar det någon roll vem som har rätt. Förtroendet är borta. Även från min sida. Jag känner mig felaktigt dömd. 

Vi försöker hitta en gemensam grund. Finns bara en gemensam grund och det är att gå separata vägar. Jag betalar det han vill ha. 

Känner lättnad i att se hur jag använder honom för att spela ut egots hamsterhjul av att göra fel, vara fel, ska betala, ska straffas, sedan dö och leva ensam i evighet. Inget av det är sant. Inget. Jag förlåter sinnet som projicerar på honom för att hålla mig kvar i illusionen. Jag känner lättnad. Helige Ande gör det ogjort. 

 


Spelar du skuldspelet eller frihetsspelet?

 

Du får blogginlägg lördag kl 10 varje vecka om skuld-, skam-, rädslospelet och frihet-, frid-, glädjespelet. Hur ser spelplanerna ut? Vilka regler gäller i respektive spel? Hur konkret spelar situationer i livet ut sig, beroende på vilken spelplan jag väljer?

 

We respect your email privacy

olga-solodilova-1n19ELd8Uho-unsplash.jpeg